De nieuwe rwzi in Heiloo

De nieuwe rioolwaterzuivering van Heiloo

“Because Shit happens…!”

 

Nog een paar weken en dan is het zover… na enkele jaren vol met opbouwende – maar ook destructieve activiteiten op de bouwplaats aan de Kanaalweg in Heiloo, zal de rioolwaterzuivering op 5 juli 2012 officieel worden geopend. Op zaterdag 7 juli 2012 houdt het hoogheemraadschap een open dag bij de rwzi voor het publiek. Vanaf 10.00 uur zijn bezoekers welkom om een kijkje te komen nemen.

Een klein beetje aanvullende info:

(Info afkomstig van de website van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Wat gaat er gebeuren?
Het hoogheemraadschap breidt de rioolwaterzuivering (rwzi) in Heiloo uit en vernieuwt een gedeelte. Tevens legt het hoogheemraadschap een transportleiding aan vanaf de Boekelermeer naar de rwzi. De leiding waardoor het gezuiverde afvalwater naar het Noordhollands kanaal wordt getransporteerd, wordt vergroot.

Deze maatregelen zijn nodig, omdat het afvalwateraanbod zal stijgen de komende tien jaar. De groei wordt veroorzaakt doordat het afvalwater uit Alkmaar Zuid en de Boekelermeer naar de rwzi in Heiloo afgevoerd zal gaan worden in plaats van naar de rwzi in Alkmaar. Daarnaast moet het gezuiverde afvalwater aan strengere milieu-eisen gaan voldoen. Het hoogheemraadschap houdt in dit project sterk rekening met duurzaamheid en let daarbij vooral op een laag energieverbruik.

Waar vindt het project plaats?

De zuivering ligt aan de Kanaalweg in Heiloo. Het hoogheemraadsschap legt de transportleiding aan op het bedrijventerrein de Boekelermeer.

Wanneer vindt het project plaats?
De werkzaamheden zijn vanaf september 2009 gestart. De nieuwe effluentleiding en het uitstroomwerk zijn in maart 2010 in bedrijf genomen. In juli 2010 is de bouw van de rwzi gestart.
In december 2011 zal de oplevering van de uitbreiding plaatsvinden. Na de oplevering zal de bestaande nazinktank worden gerenoveerd en de overige onderdelen van de bestaande installatie worden gesloopt.

Met wie werken we samen?
Het hoogheemraadschap werkt samen met de volgende aannemers:

* Bouw rijp maken: Haarsma Infra & Milieu bv uit    Tjekwerd
* Aanleg leiding: Westvoort BV Aannemers Helmond
* Bouw rwzi: Aan de Stegge uit Goor
* Directie: Grontmij (De Bilt)

Het hoogheemraadschap werkt ook samen met de gemeenten Heiloo en Alkmaar. Verder zullen er voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden voor de direct-aanwonenden. Ook de plaatselijke dag- en weekbladen worden van de uitbreiding op de hoogte gesteld.

 

 Genoeg tekst zo, het is tijd voor foto’s!

En daar zijn er gelukkig genoeg van. Ik heb de bouw van de RWZI van af oktober 2010 tot heden van nabij gevolgd en heb de diverse stadia van bouw en sloop in foto’s vastgelegd.
Deze collectie is hieronder te bekijken, beeldvolgorde van nieuw naar oud of andersom.

Bekijk de foto's van nieuw naar oud

Klik op de foto om naar het album te gaan
Foto volgorde: nieuw >> oud

Bekijk de foto's van oud naar nieuw

Klik op de foto om naar het album te gaan
Foto volgorde: oud >> nieuw.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.